Steun onderweg


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van juli/augustus is Steun

Steun onderweg

De bron van mijn bestaan is voor mij onbekend. Misschien als iemand het begrip of het woord God, de Eeuwige, de Almachtige of de Heer gebruikt, hij of zij hetzelfde bedoelt als ik met de bron van mijn bestaan. We zullen dat nooit van elkaar weten. Het zijn woorden.

In elke fase van je leven heb je, denk ik behoefte aan vertrouwen in het onbekende of voor mij in de bron van ons bestaan. Als kind past daarbij het beeld van God de Vader en geeft je dat vertrouwen; een vader is iets bekends. Als je dat beeld je hele leven koestert, steunt en troost is dat prima. Verandert dat beeld, omdat jezelf verandert en je de bron van je bestaan anders of niet benoemd, dan is dat ook goed.

Het belangrijkste vind ik dat ik vertrouwen heb ik in datgene dat ik niet kan begrijpen. Elk mens vult het onbenoembare in op een manier die goed is voor hemzelf.

Geloven is voor mij vooral verstandelijk en niet goed met woorden over te dragen. Vertrouwen als gevoel is iets essentieels en laat zich voor mij in feite evenmin met woorden omschrijven. Dat speelt zich af op een niveau van de geest, waar woorden niet meer toereikend zijn. Daar vinden we schoonheid, waarheid, liefde, medeleven en andere dingen, die er echt toe doen en die het leven waardevol maken.

Steun hebben wij allen in ons leven nodig. En daar – het kan niet anders – gebruiken we dan toch woorden voor.

Vrij bekend is de mooie zegenwens opgesteld door St Patrick in Ierland in de 5e eeuw, als steun voor mensen die op reis gingen. Deze bede wordt veel gebruikt met de woorden..de Heer of de Eeuwige, in combinatie met de persoonsaanduidingen ...u of je.

“De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.”

De steun die je als reiziger door je eigen leven mag ontvangen vind ik hier schitterend verwoord. Je staat er niet alleen voor als je vertrouwen hebt.

Als ik bij het zacht oplezen van de zegenwens niet “u” gebruik, maar “mij of ik” geeft het mij een compleet en veilig gevoel. Dan ervaar ik het voor mij onbekende heel dichtbij of in mij!

Ad Heide

Bij dit thema verwijs ik naar twee mooie liederen die er qua sfeer bij aansluiten.

Een eenvoudig lied, vooral gericht op kinderen, van Herman Boon ‘Steun op mij’ of een wat meer poëtisch lied van Sela ‘Ik zal er zijn’

----

Een reactie...

De steun in mijn leven ervaar ik ook op momenten dat ik ergens tegenop zie en achteraf voel dat het toch is mee gevallen. Ook tijdens mooie gebeurtenissen kan ik enorme kick ervaren, hier voel ik ook de nabijheid van God. Rondom overlijden van een dierbare ervaar ik naast verdriet ook dankbaarheid voor de Liefde die ik van die persoon mocht ontvangen. Dit geeft mij ook een enorme steun.
Wim Hakkert

-----

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een kort/lang verhaal, een gedicht dat u is opgevallen, een foto met wat tekst, een link naar muziek, de vreugde van een onverwacht bezoek bij ziekte. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeld ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws