Rimpels


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van maart is Rimpels.

Rimpels en Hoop

Rimpels, hoe vaak horen we dat woord niet. ”Ik krijg niet alleen wat grijs haar, maar ook al rimpels”. Reclames over crèmes tegen veroudering en rimpels of fantastische resultaten van cosmetische ingrepen zien we dagelijks op de TV.
Rimpels vormen kennelijk voor velen een probleem en worden als negatief ervaren. Aan de uiterlijke rimpels is misschien -tijdelijk- iets te doen. En waarom zou je dat dan ook niet doen, als je dat belangrijk vindt. Er is hoop voor de uiterlijke rimpels.

Zelf vind ik rimpels eigenlijk wel boeiend. Als ik naar rimpels kijk, ook naar die van mijzelf, geeft dat mij altijd een bijzonder gevoel. De jaarringen van een boom geven weer wat er in een jaar gebeurd is, en hoe de groeiomstandigheden geweest zijn. De tijd laat haar sporen na in de schors van een boom.

Gegroefd door de tijd

Rimpels bij de mens vertellen ook een levensverhaal. Het ouder worden, het werken in de buitenlucht, verdriet, verbittering, ziekte en pijn, heel veel zaken van ons leven en onze leefomstandigheden vinden zijn weerslag op de huid. Als je naar de rimpels en groeven in het gezicht of op de handen van een oudere kijkt zie je een heel leven van ervaringen, gebeurtenissen en emoties duidelijk zichtbaar voorbij komen.

Er zijn bij mensen niet alleen uiterlijke rimpels. De rimpels die zich aftekenen in je gemoed en in je gevoel zijn verborgen voor de buitenwereld. Je weet ze zelf heel goed. Dat zijn rimpels van eenzaamheid, rimpels van verlangen, rimpels van verdriet, rimpels van onverwerkte gevoelens. Je bent bevoorrecht als je daarover met een ander kunt spreken. Vaak kan dat niet of wil je dat niet of durf je dat niet.

Maar als je het zachte en helende licht van Jezus binnen kunt laten biedt dat hoop voor je innerlijke rimpels. De levenservaringen verdwijnen niet. Maar Zijn licht en Zijn liefde kunnen je helpen de pijn van de innerlijke rimpels te begrijpen, te aanvaarden en te verlichten.

Het warme licht van Jezus veroudert niet, daar komt nooit een rimpeling in.
Het is een kostbaar en liefdevol geschenk.
Het is voor iedereen en voortdurend beschikbaar.
Dat te weten geeft vertrouwen. Er is altijd hoop voor de innerlijke rimpels.
We geven die hoop door, als we echt aandacht hebben voor elkaar.


NB Lied 373 uit ons liedboek heeft de volgende tekst uit de 12e eeuw. Het gaat over de steun en hoop die Jezus ons geeft.
‘O Jezus uw gedachtenis/ vervult het hart met lafenis/ maar honingzoete zaligheid/ is pas uw tegenwoordigheid’ (Jesus dulcis memoria). Over deze tekst zijn mooie liederen gemaakt.

Onder meer met gregoriaanse muziek van St Bernard de Clairvaux (geb. 1090) door Schola Gregoriana Mediolanensis
https://www.youtube.com/watch?v=Q7fhC70sr5o 
en een mooie eigentijdse weergave op muziek van Antognini (geb. 1963) door jongeren UDC Choral Scholars https://www.youtube.com/watch?v=gflZslX1V6I 

Ad Heide

-----
De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws