Moment van stilte


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van januari  Bijzondere Stilte

Moment van stilte

In de baarmoeder groeit het nieuwe leven door de scheppingskracht. Het is er stil en er is geen afleiding. Alles is gericht op de schepping van iets moois. Er is rust, onschuld en ontvankelijkheid. Er bestaat geen kennis van goed en kwaad. Het lichaam groeit. Bij de geboorte wordt deze paradijselijke omgeving  verlaten en stapt de baby in al zijn schoonheid en puurheid, en vol van liefde als zijn wezenlijke aard  de vaak pijnlijke wereld in.

Het kind gaat reageren op wat zijn omgeving van hem verwacht of denkt. Natuurlijk een kind moet zich staande houden. Kennis en ervaring gaan groeien en nemen een steeds grotere plaats in.

De pure ontvankelijkheid voor Gods liefde die in de baarmoeder zo duidelijk vanzelfsprekend  was komt later vaak  onder druk te staan door wereldse zaken. Jaloezie, hebzucht en  bezitsdrang  en andere karakter eigenschappen kunnen in het leven een overheersende rol gaan spelen. Als dat zo is vormen zij een belemmering voor de opening naar God via het hart of het gevoel. 

Jezus gaat in op de balans tussen de uiterlijke en innerlijke wereld van de mens. Zijn woorden hierover  worden beschreven op meerdere plaatsen in de Evangeliën. Jezus benadrukt het belang van onschuld als opening naar het Koninkrijk Gods. Hij tracht ons bewust te maken dat het gaat om vertrouwen en overgave van de mens  aan het onbekende.

Jezus probeert ons  dat met de kinderen en zuigelingen als voorbeeld duidelijk te maken.

'Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan' (Lucas 18:17)
'Wanneer gij niet wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen niet ingaan' (Matth.18:3)
'Gij hebt deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen, doch aan kinderen geopenbaard' (Matth. 11:25)
'Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen' (Matth. 19:14)

Als je je durft over te geven en durft te vertrouwen zonder  voorwaarden of  redeneringen (zoals... ja, maar...) , dus met de onschuld en ontvankelijkheid van een kind, dan weet je wat de woorden van Jezus: 'Het Koninkrijk Gods is bij u' (Lucas 17:21) inhouden. En dan ervaar je de kracht van deze woorden.

Ontvangen in stilte

In onze dienst op zondag beginnen we steeds met een moment van stilte.

Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen waarom het moment van stilte altijd zo'n diepe indruk op mij maakt. Om  saamhorigheid te voelen? Om tot rust en concentratie te komen? Om de wereldse beslommeringen even terzijde te zetten? Om diep uit te ademen? Om God toe te laten in ons midden en zijn aanwezigheid te beseffen?   Of om  iets van de onbevangenheid  en het vertrouwen van onze eerste levensfase te mogen inademen? 

Het moment van stilte is voor mij een moment  van verbondenheid met al wat is.

Bij deze bespiegeling de volgende muziek.

Over stilte wordt mooi gezongen in Opwekking 464,  onder meer met de woorden:

‘Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur’.

Een nieuwe versie door Sela https://www.youtube.com/watch?v=yJlkY2SlCW4

en een traditionele uitvoering bij NederlandZingt https://www.youtube.com/watch?v=0_5uWve_5R8

 

Ad Heide

 

-----

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc.  Alle bijdragen zijn welkom.

Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.

Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws