Licht dat ons voedt


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van april is Hoopvol.

Licht dat ons voedt

Licht is niet alleen gewoon en maar ook heel bijzonder. Het leven bestaat dankzij het licht. Dat geldt voor het fysieke leven dat het uiterlijke licht nodig heeft. Het geestelijke leven heeft symbolisch gesproken het innerlijke licht nodig.
In de Bijbel wordt het woord licht zowel in letterlijke als in symbolische betekenis gebruikt.
In het begin van de Bijbel (NBG 1964) lezen we: ‘En God zeide; Er zij licht; en er was licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’

Meestal lezen we in de Bijbel de symbolische betekenis van licht. Licht staat altijd voor iets positiefs. Licht geeft ons kracht, hoop, toekomst, steun en levensvreugde.
Op veel plaatsen in de Bijbel wordt het licht dan ook in die zin gebruikt. In het begin van het evangelie van Johannes staan veel mooie, poëtische bewoordingen over licht, onder meer:

‘En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen’. (Joh. 1: 5)
‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht was komende in de wereld.’ (Joh. 1: 9)

het waarachtige licht

Het zijn aankondigingen van het licht, het woord en de liefde die Jezus in de wereld gaat brengen.

Het warme licht dat Jezus aanbiedt helpt ons bewust te worden van ons doen en laten, van goed en kwaad, van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor onze naasten. Dat is de basis voor naastenliefde. Als het innerlijke licht van Jezus diep bij je is binnen gedrongen komt een bewustwordingsproces op gang waardoor je zelf gaat stralen.

Het licht dat Jezus uitstraalt voedt ons innerlijk leven op vele manieren.
Je zou dat als volgt kunnen verwoorden:

 • Er kwam licht op aarde, licht dat werd geschapen.
 • Er kwam licht in onze wereld, licht dat werd gezonden.
 • Er kwam licht in ons leven, licht dat ons liefde geeft.
 • Er kwam licht op onze weg, licht dat ons richting geeft.
 • Er kwam licht in ons duister, licht dat ons vertrouwen geeft.
 • Er kwam licht in ons gevoel, licht dat ons hoop geeft.
 • Er kwam licht in ons hart, licht dat ons warmte geeft.
 • Er kwam licht in ons denken, licht dat ons inzicht geeft.
 • Er kwam licht in onze ogen, licht dat ons de naaste geeft.
 • Er kwam licht in ons ervaren, licht dat ons waarheid geeft.
 • Er kwam licht in ons geweten, licht dat ons bevrijding geeft.
 • Er komt licht bij onze dood, licht dat ons toekomst geeft.

………..

Als muziek bij deze bespiegeling de lofzang op Jezus van Hillsong Worship
‘What a beautiful name’ met 125 miljoen (!) hits in ruim een jaar.
(Grammy Award 2018 Contemporary Christian Song )
https://www.youtube.com/watch?v=nQWFzMvCfLE&list=PLTnuUe-aRkQ617ql-TvLh0xiI0QBdbVCY&index=1S 


……….
Ad Heide

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws