Innerlijk vergezicht


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van maart is ‘Vertrouwen’.

Innerlijk vergezicht

Als ik buiten in de natuur om me heen kijk, luister en  ruik, en ook de lucht inadem, realiseer ik me vaak dat het allemaal geschenken zijn. Alles wat je waarneemt met je zintuigen vindt zijn oorsprong in een onzichtbare levenskracht (de scheppingskracht). Deze levenskracht doorstroomt je en vormt de kern van je leven.

De omstandigheden waarin je verkeert zijn belangrijk voor je gevoel en je thuis voelen in deze wereld. Als je naar de ondergaande zon boven de weilanden kijkt en alle dingen zitten mee dan is het niet zo moeilijk om dichtbij je gevoel te komen en het leven te waarderen. 
De uiterlijke wereld en je persoonlijke leefomstandigheden veranderen tijdens je leven. Dat geldt ook voor je gezondheid, die vroeg of laat zal verslechteren.
Zit je in een heel verdrietige periode of in een uitzichtloze situatie, bijvoorbeeld  als vluchteling, dan ervaar je dezelfde mooie zon toch heel anders. Als je zelf in de moeilijkheden zit voel je je afhankelijk van anderen om jou te helpen. Het kan zijn dat hulp van mensen  niet beschikbaar is of dat je niet meer geholpen kunt of wilt worden, omdat je er lichamelijk zeer slecht aan toe bent. Uiteindelijk ben je op jezelf aangewezen.

Jezus heeft ons geleerd dat naast de emotionele en praktische hulp van onze naasten toch de grootste kracht en hulp in ons zelf aanwezig is. Ik denk dat innerlijke kracht en vertrouwen twee woorden zijn met dezelfde gevoelswaarde. Je bent bevoorrecht als je vertrouwen hebt op je levensweg. Vertrouwen is de basis van ons geloof. Vertrouwen in het onbekende dat door Jezus toegankelijk werd gemaakt. Jezus omschrijft dit bewustwordingsproces van vertrouwen als volgt: 'Heb je vertrouwen in Mij dan heb je vertrouwen in Wie Mij gezonden heeft'.
Zelf heeft Jezus ook geworsteld met zijn vrijwillig gekozen fysieke lijden, maar het vertrouwen in Zijn Vader bleef uiteindelijk overeind om Zijn missie te kunnen voltooien. 
Zo ook  mogen wij ons vertrouwen in Jezus  behouden.

Als de naasten  je niet meer kunnen helpen of afwezig zijn, dan lijkt het alsof je er alleen voor staat. Maar als je Jezus hebt mogen ontvangen in je innerlijke bewustzijn dan  weet je en besef je, dat je er nooit alleen voor staat. 
Ons vertrouwen in Hem is het grootste geschenk dat je als mens kunt ontvangen. 

Hij begeleidt je op je levensweg.  
Jezus’ liefde  steunt je ook op je reis  naar de bron van ons bestaan, wanneer ons aardse leven voltooid is. Sluit je ogen dan in vertrouwen. Er opent een innerlijk vergezicht naar het licht van de liefdevolle stilte en geborgenheid.

In liefde kom je thuis. 
Welkom in Gods huis.

Als muziek bij deze  bespiegeling Gert van Hoef orgel , improvisatie van ‘Blijf bij mij Heer’ https://www.youtube.com/watch?v=D4uw-GtIcv4 

Ad Heide


De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws