Het is goed


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van oktober is Leven en Dood.

Het is goed!

Wat denk jij dat er na de dood is?

Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die mensen op alle mogelijke leeftijden aan elkaar stellen.Het is echter een vraag met een peilloze diepte.

Een vraag die wel gesteld kan worden maar niemand ooit kan beantwoorden.

Het gegeven dat ik dat niet weet, vind ik niet belangrijk.

Ik weet gevoelsmatig dat het na de dood goed zal zijn.

Het stoffelijk lichaam wordt uit de mens geboren en gaat in fysieke zin dood.

Het innerlijke-zelf wordt geboren uit de heilige geest of het goddelijke en is daarom eeuwig.

De dimensie waarin dat mysterie verborgen is, wordt pas zichtbaar wanneer het denken ophoudt en

de liefdevolle stilte of geborgenheid zich aandient, dus bij de dood.

Het is goed!

Een link naar stille ingetogen muziek van Satie door Reinbert de Leeuw:

https://www.youtube.com/watch?v=USP3QpqIE8Y&list=PLs047V-_op_CGM1hbNp1dgXkhzc98lXi-&index=2 


Ad Heide

-----
De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws