God en Liefde


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van november is God en Liefde.

God en Liefde

Het leven kent voor velen soms onbegrijpelijke, misschien wel geheimzinnige en niet te verklaren begrippen. Dat geldt zeker voor de wijze waarop we over God denken en voelen. Bestaat God of bestaat God niet? Alle pogingen die mensen ooit gedaan hebben om God te beschrijven lopen vast op het feit dat de onbekende bron van ons bestaan niet in woorden is te beschrijven.
Elk mens vult het onbenoembare in op een manier die goed is voor hemzelf en schept een beeld dat vertrouwen geeft. Als kind past daarbij het beeld van God de Vader en geeft je dat vertrouwen; een vader is iets bekends. Als je dat beeld je hele leven koestert, steunt en troost is dat prima. Verandert dat beeld, omdat jezelf verandert en je de bron van je bestaan anders of niet benoemt, dan is dat ook goed.
Er zijn ook pogingen gedaan om God vanuit de ontkenning te beschrijven, zoals God is niet … of God kan niet … zijn. Ook deze pogingen zijn op niets uitgelopen. Misschien moeten we gewoon constateren dat de onbekende bron van ons/mijn bestaan te groot is om met ons beperkte begrip te kunnen omvatten.
Het belangrijkste vind ik dat ik vertrouwen heb en steun ervaar van datgene dat ik niet kan begrijpen. Dat is een fundamenteel gevoel, daarvoor zijn woorden niet nodig.

Jezus bracht ons liefde
(abdij van Hildegard von Bingen)


Wat we wel kunnen waarnemen is kracht, leven en dynamiek in de schepping. De schepping bruist van liefde en optimisme om door te gaan, ook al zijn er tegenslagen. Mensen die hun kinderen in een wereld vol onzekerheid en bedreigingen durven groot te brengen. Maar ook bij dieren die hun jongen verzorgen speelt liefde een centrale rol. Liefde is de essentie van het leven en maakt het leven waardevol. Maar liefde is net zo min als God met woorden te omschrijven. Het ontbreekt niet aan mooie beeldspraak en omschrijvingen van wat liefde is. Toch is het ongrijpbaar. Je kunt niet zeggen, ik ga liefde voelen voor die of dat. Liefde is onbegrensd, liefde is onbepaald, liefde is het begin en het einde, liefde is het leven.
Liefde is iets dat zich voltrekt buiten onze directe wil. Het overkomt je; het wordt je gegeven. Mis het niet. Als je er voor openstaat kan de liefde door je heen stromen, liefde om te geven en liefde om te ontvangen.
Het beeld dat God liefde is, vind ik prachtig. In 1 Johannes 4:16 staat: ‘God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem’. Liefde is de motor van de schepping en de bron van de scheppingskracht. Liefde die zich kenbaar maakt in de schepping; liefde die we kunnen zien en ervaren in contact met elkaar.

Jezus liet ons op ongekende wijze de kracht van Gods liefde zien.
Met zijn liefde en opoffering ging Hij ons voor in naastenliefde.
Fysiek werd Hij gekruisigd, maar Zijn liefde werd niet gekruisigd.

Jezus bracht ons liefde.
Liefde in ons leven.
Liefde ingeblazen door Gods adem!

Vol verwondering wordt ook muzikaal gekeken naar de schepping in het lied “Hoe groot zijt Gij”. Hier in drie verschillende mooie uitvoeringen:

Dieu tout-puissant
Indrukwekkende compilatie van 5000 stemmen over 3 jaren
https://www.youtube.com/watch?v=bGD-zY1Z7vQ 

How great Thou art
Een intieme vertolking met solo stem en gitaar
https://www.youtube.com/watch?v=8BL06fxHPVo 

How great Thou art
Een bijzonder acapalla arrangement
https://www.youtube.com/watch?v=0HJYZj8PqEY 


Ad Heide

-----
De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws