Geest van verbondenheid


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van maart is De Geest.

Geest van verbondenheid

'Het komt mij niet voor de geest'. 'Een tegenwoordigheid van geest bezitten'. 'De geest is uit de fles'. Het woord 'geest' komen we dagelijks tegen in veel uitdrukkingen en gezegden.
Geest... een eenvoudig woord met uiteenlopende betekenissen. Betekenissen die begrijpbaar zijn, zoals een kwade geest (geaardheid) hebben of de geest geven (overlijden). Maar er zijn ook betekenissen in religieuze zin die moeilijker te duiden zijn.
In de Bijbel treffen we veel uitdrukkingen aan waarin dit woord wordt gebruikt. Denk aan de bekende woorden in Genesis 1: 2 …en de geest Gods zweefde over de wateren... of in Matthéus 5: 3...zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen...of in Matthéus 26 :41 ...de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak...
Bijzonder is uiteraard de uitstorting van de Heilige Geest zoals genoemd in Handelingen 2.

…... zweefde over de wateren…...

De menselijke geest vind ik een verzamelnaam voor eigenschappen van ons die ten dele verbonden zijn met ons stoffelijk lichaam (gevoelens, emoties, gedachten; misschien wel de ziel te noemen), maar ook ten dele met iets geheimzinnigs buiten onszelf. Als het denken ophoudt, als je met overgave de innerlijke stilte binnengaat, als je klaar bent om te ontvangen, dan opent zich een poort naar een bijzondere geest.
De geest waarmee wij aan het begin van ons leven, tijdens ons leven en aan het einde van ons leven verbonden zijn, de Geest van God. In het Oude en Nieuwe Testament wordt de Geest van God/de Heilige Geest voor mij omschreven als de werking van het goddelijke in de mens. Ik noem dat een soort schakel voor communicatie tussen het onbegrijpbare en de mens.

Er is veel geschreven over hoe de Heilige Geest als verbindend element tussen het goddelijke en de mens werkzaam is. Mensen berichten daarover uit eigen ervaringen. Soms herkenbaar, soms niet herkenbaar. Het zijn persoonlijke belevingen die vaak niet goed met woorden zijn over te dragen. Een moeilijk te begrijpen maar wel te ervaren gebeuren. De Heilige Geest is de inspiratiebron voor het inzicht en handelen van de mens bij geloofszaken.
Over het inzicht spreekt Jezus voor zijn vertrek van deze wereld in Johannes 14 de prachtige woorden: 'Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in de eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die bij u blijft en in u zal zijn'.
Bij het handelen denk ik met name aan de Geest van verbondenheid (saamhorigheidsgevoel) tussen mensen, die door de boodschap van Jezus zijn geraakt, de herkenning van een gezamenlijke verlangen naar waarheid, vrede, rechtvaardigheid en het elkaar willen steunen in het leven.

In het evangelie van Lucas (23 : 46) staan de laatste indrukwekkende woorden van Jezus, voordat Hij aan het kruis stierf...Vader, in uw handen beveel Ik mijn Geest...
Dit zijn wezenlijke woorden van aanvaarden, van overgave, van vertrouwen en van verbondenheid met zijn Vader.

Mogen ook wij dit gevoel van aanvaarden, van overgave, van vertrouwen en van verbondenheid ervaren als ons aardse bestaan ten einde loopt en de geestelijke kern van ons leven terugkeert naar de bron van ons bestaan.

Als muziek bij deze bespiegeling drie impressies van de Geest.

Nederlangt Zingt gezang 477 uit Liedboek voor de Kerken ‘Geest van hierboven leer ons geloven’ https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0 

Lied 333 uit het nieuw liedboek ‘Kom Geest van God. Maak onze harten open dat Christus bij ons woning vindt’ https://www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0 


Homilius (1714-1785, leerling van Bach) ingetogen uitvoering op orgelorgel van ‘O Heiliger Geist, kehr bei uns ein’ https://www.youtube.com/watch?v=BQcEeaZ-QAU 


De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Ad Heide

Nieuws