Elke dag opnieuw


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van januri is ‘Kijken en Begrijpen’.

Elke dag opnieuw

Kerstmis  ligt nog niet lang achter ons. Het nieuwe jaar komt op ons af. We staan  stil bij de overgang van een oude naar een nieuwe periode. Wat hebben we meegemaakt in het laatste jaar en wat mogen we verwachten in het komende jaar? Hebben we blijde vooruitzichten of valt het leven ons steeds zwaarder? Veel weten we niet, en dat is misschien wel goed ook.

Laten we ons voornemen elkaar ook in het komende jaar weer te ondersteunen.
Zoals we ook weten dat Jezus kwam om ons te ondersteunen, dat mag je elke dag opnieuw ervaren.
Hij wees ons daarbij ook op onze verantwoordelijkheid voor onze naasten, dat  mag je je elke dag opnieuw realiseren.

Jezus leerde de mensen destijds, en leert ons nu nog steeds, bewust in het leven te staan. Kijk om je heen, kijk naar de schepping, kijk naar de medemens, maar kijk ook naar jezelf. Met al je zwakheden en beperkingen ben je en blijf je een kind van liefde dat welkom is in de schepping. Je bent een kind van God, de bron van ons bestaan.

Jezus maakt ons dat duidelijk in Zijn twee alomvattende geboden:

“Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod”. Ik lees daarin: Heb de schepper en de schepping lief/accepteer het bestaan/ maar accepteer ook jezelf als onderdeel van de schepping/heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.
Het tweede gebod daaraan gelijk, is: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”.  Jezus heeft ons  zijn onvoorwaardelijke liefde  gegeven en is daarbij de uiterste en moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. Ik begrijp daaruit geef door wat je van Hem ontvangt in handelen naar je medemens.

Misschien zou je de bewustwording die Jezus ons brengt  als volgt kunnen samenvatten:

Jezus leert ons door Zijn ogen te kijken naar de  bron van ons bestaan.
Jezus leert ons door Zijn ogen te kijken naar onszelf in de medemens.
Jezus leert ons door Zijn ogen te kijken  naar onszelf.

Door Zijn woorden durf je te vertrouwen  in de  bron van ons bestaan.
Door Zijn woorden durf je te vertrouwen  in je medemens.
Door Zijn woorden durf je te vertrouwen  in jezelf.

Door Zijn liefde ervaar je liefde  voor de  bron van ons bestaan.
Door Zijn liefde ervaar je liefde  voor je medemens.
Door Zijn liefde ervaar je liefde  voor jezelf.

Jezus leert ons de weg van het leven te begrijpen.
Jezus leert ons de weg naar vrede te bewandelen.
Jezus leert ons de weg naar vrijheid te beseffen.

Zijn woorden geven ons vreugde.
Zijn woorden geven ons hoop.
Zijn woorden geven ons kracht.

Elke dag opnieuw.

Als muziek bij deze  bespiegeling Ian Matthews met ‘If You saw through my eyes’uit 1971. https://www.youtube.com/watch?v=rDT2ggxvTLE
Onder meer met de woorden ‘Lord above us hear my song/ Tell me if I am doing wrong/ I am a man and not like You/ If you saw through my eyes what would You do?’

Ad Heide

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc.  Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws