Een goede morgen


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van juli/augustus is  Lofzang. 

Een goede morgen!

De bijbel gebruikt vaak mooie poëtische beschrijvingen om iets uit te leggen wat eigenlijk niet te beschrijven is. Een prachtig voorbeeld is het begin van het evangelie van Johannes.

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”

'In den beginne' is – denk ik –  bij wijze van spreken. Wat is het begin? Wat is het Woord? Was er iets voor het begin? God of de bron van ons bestaan is eeuwig , dus ook voor het begin?

De woorden zijn moeilijk te begrijpen, maar we kunnen de woorden wel  aanvoelen.  Het gaat over de niet – waarneembare kant van ons leven, de bron van ons bestaan. De schepping dus, waar wij deel van uit maken.

Het is prachtig als 's morgens de zon in alle zuiverheid opkomt. Met haar warme gloed wordt de dauw en nevel van de nacht verdreven. De aarde en de schepping ontwaakt en gaat een nieuwe dag tegemoet. Als ik dit zie en mijn gedachten zijn nog niet afgeleid door de beslommeringen van alle dag, dan moet ik vaak denken aan het begin van het boek Genesis. De schrijver van dit symbolische scheppingsverhaal vertelt ons een aantal malen dat God de schepping of onze wereld overziet met de woorden  ...”en God zag dat het goed was”…

De schepping is prachtig. Gaan we er ook goed mee om?

Ochtendgloren

In 1972  heeft Cat Stevens het mooie lied gemaakt “Morning has broken” Dit nummer heeft al jaren een hoge plaats op de lijst van beste songs aller tijden. Het nummer is te vinden op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=e0TInLOJuUM

Iedereen kent dit nummer wel.

Minder bekend is lied 216 van het nieuwe liedboek dat een vrije vertaling van dit nummer geeft, maar wel op dezelfde melodie wordt gezongen.

Een uitvoering door Nederland Zingt:  https://www.youtube.com/watch?v=Yp3mueHOdkY

Hier volgt  de tekst:

Dit is een morgen als ooit de eerste/

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen/

beide ontspringen nieuw aan het Woord.

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven/

vochtige aarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen/

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen/

licht dat ooit speelde, waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping/

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Beide liederen zijn  prachtige poëtische lofzangen op de schepping en op de woorden ...”en God zag dat het goed was”.

Wij zijn bevoorrecht als we 's-morgens bij het aanbreken van een nieuwe dag mogen kijken en kunnen inzien...dat de schepping  goed is. Aan ons is de mogelijkheid gegeven om er iets moois van te maken. Eén ding is zeker, deze dag komt nooit terug.
Het weer hebben we niet in de hand, wel hoe we de dag invullen.
Geniet er van, samen met allen die je vandaag tegen komt.

Een goede morgen!

Ad Heide

-----

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc.  Alle bijdragen zijn welkom.

Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.

Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws