Dagelijks gebruik van Bijbelse termen


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van juli/augustus is Citaten.

Dagelijks gebruik van Bijbelse termen

De bijbel is het meest verkochte boek op aarde. Alleen al in de laatste 50 jaar zijn er meer dan 3 miljard exemplaren gedrukt. Het jaarlijks aantal gedrukte exemplaren zal natuurlijk sterk terug lopen, omdat de bijbel tegenwoordig goed online via internet of anderszins digitaal is te lezen.

De bijbel was eeuwenlang in de westerse wereld in de meeste huishoudens het enige boek dat voorhanden was. Schilders ontleenden daar de onderwerpen van hun schilderijen aan. De bijbel werd dagelijks gelezen en geraadpleegd. Om in een gesprek iets te benadrukken of het belang daarvan te onderstrepen werd de bijbel als gezaghebbende bron gebruikt.

Het is dus niet verwonderlijk dat veel uitdrukkingen in ons dagelijks gesprek ontleend zijn aan de bijbel. Niet alleen de evangeliën vormen een onuitputtelijke bron van uitdrukkingen en gezegden, waar we vertrouwd mee zijn. Ook het Oude Testament levert veel wijsheden. Ik laat hier de typische wijsheidsliteratuur van het Bijbelboek Spreuken buiten beschouwing.

De Bijbelse oorsprong ligt voor de hand bij gezegden als 'geen jonge wijn in oude zakken doen' , 'de handen wassen in onschuld' , 'Abraham zien' of 'een babylonische spraakverwarring',

Er zijn ook talloze voorbeelden waar de relatie met de Bijbelse achtergrond minder duidelijk is en die dagelijks door iedereen gebruikt worden, zoals:

(gezegde) (ontleend aan)
Uit den boze Mattheus: 5:37
In zak en as zitten Esther 4:1
Een slachtoffer Exodus 34:25
Zich niet onbetuigd laten Handelingen 14:17
Er is niets nieuws onder de zon Prediker 1:10
Een molensteen om de nek Mattheus 18:6
Van de daken schreeuwen Mattheus 10:27
Iemand op handen dragen Psalm 91:12
Niet van gisteren zijn Job 8:9
Een teken des tijds Mattheus 16:3
en vele andere

Toch wel een bijzonder, maar voor mij ook grappig idee is dat zelfs de meest overtuigde atheïst deze Bijbelse wijsheden/termen ook zal gebruiken.

We kennen het woord Hallelujah in de uitroep van vreugde zoals 'in een Hallelujah stemming verkeren'. Ook in de muziek zien we dit woord dat letterlijk betekent 'prijs de Heer' veel gebruikt.

Handel componeerde de Messiah met daarin de schitterende Hallelujah, die meestal in een kerk of concertzaal wordt uitgevoerd. https://www.youtube.com/watch?v=C3TUWU_yg4s 
Maar soms ook spontaan in een winkelcentrum in New York (48 miljoen hits op YouTube). https://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE 
Leonard Cohen's bekende Hallelujah gaat over koning David en Batseba. De meeste grote artiesten hebben dit nummer op hun repertoire. De versie van Jeff Buckley heeft zelfs 71 miljoen hits op YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=y8AWFf7EAc4 

Toch spant de kroon op het gebruik van woorden uit de bijbel op het woord Jezus.
Het tijdschrift Jezus (februari 2015) meldt dat het woord of de naam Jezus in Nederland 30 miljoen keer! per dag wordt uit gesproken. Geen enkele andere naam wordt zo vaak genoemd.
Dat is uniek.
En dat is Jezus ook.

Na het lezen van dit stukje is het misschien weer tijd de 'innerlijk mens te sterken' (vrij naar 2 Korintiérs 4:16 ), bijvoorbeeld met wijn van de Golan hoogte nabij het Meer van Tiberias. Hier werd ook al ten tijde van Jezus wijn geproduceerd.

Het versterken van de inwendige mens!

Ad Heide

-----
De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws