Communicatie


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van februari is Luisteren.

Communicatie

Alle levende wezens communiceren op een of andere wijze met elkaar.
Mensen kunnen elkaar op bepaalde verbale en non verbale wijze begrijpen ook al spreken ze niet dezelfde taal. Bijzonder vind ik de communicatie over geestelijke waarden.

Het is je voor te stellen hoe Jezus met zijn leerlingen mondeling communiceerde. Een klein aantal mensen dat qua stemgeluid te bereiken is. Hij kon de mensen in de ogen kijken en aanraken. Maar hoe zou het gegaan zijn als Hij een grote schare toesprak. In de Bijbel wordt soms over een schare van 5000 mensen gesproken. Hoe ver zou Zijn stem geklonken hebben? Er waren toen muziek instrumenten, maar ook toeters of iets dergelijks? Zouden er ook gebarentolken geweest zijn?

Weinig mensen hebben Jezus in levende lijve gezien en gehoord. Het bleek in de geschiedenis niet zo zeer van belang hoeveel mensen Hij direct kon bereiken, maar hoe Zijn woorden werden ontvangen. Met wat voor diepte dat geweest moest zijn. Jezus communiceerde met sterke geestelijke kracht. Zijn woorden maakten grote indruk. Zij werden met ontzag, verwondering en hoop doorgegeven. Misschien zoals de rimpelingen in het water zich verplaatsen als er een steen in wordt gegooid. Maar die rimpelingen dempen uit.
Jezus’ stem wordt na zijn afscheid van deze aarde in stilte gehoord. Zijn stem is als een steen in het water van het menselijke bewustzijn geweest. De golven die Zijn woorden veroorzaakten dempen niet uit.


Jezus de leermeester
(Jan Luyken circa 1700)

Hoe kan een bericht niet van inhoud veranderen als het van de ene persoon aan de andere wordt door gegeven? Zou dat ook gelden voor de berichtgeving over Jezus? Als je naar de evangeliën kijkt en de verschillen daarin, zou ik dat verwachten. Hoe groter de afstand tot het gebeurde hoe groter de persoonlijke inkleuring. Als je de bijbel letterlijk neemt schept dat vaak verwarring.
Belangrijker is om naar de geest van de woorden van Jezus te kijken. De beeldspraak en poëzie van de Bijbel zijn voor mij het belangrijkste. De diepere betekenis verandert niet, maar komt zelfs duidelijker naar voren.
Het gaat om de steun gevende woorden en de liefdevolle stem van Jezus die in stilte spreekt.

Sela zingt daarover:
“De stem van liefde die in stilte spreekt/een woord van wijsheid dat mij richting geeft/
De Geest die troost en mij in waarheid leidt/diep in mijn hart Uw woorden schrijft.”

Je moet de ruimte krijgen om te leren in stilte te luisteren. Mensen om je heen kunnen hulpmiddelen aanreiken, maar je bent de enige die de stem van Jezus met gevoel kan horen.
De stem van vertrouwen en acceptatie.
De stem die met liefde naar je communiceert.


Als muziek bij deze bespiegeling:

‘Het woord van God’ door Sela
https://www.youtube.com/watch?v=sred5aJMYLw 

‘De kracht van uw liefde’ door Ellen Both gebaren tolk
https://www.youtube.com/watch?v=k3WQLSIMpoQ 
(Luister/kijk hier eens naar zonder geluid!)

Ad Heide

-----
De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws