Beeldspraak en daden


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van juni is Daden.

Beeldspraak en daden

De bijbel is niet één boek maar een samenstel van een groot aantal boeken die door  veel auteurs zijn geschreven. De productie van de geschriften besloeg  honderden jaren.  Vaak zijn verhalen over gebeurtenissen pas veel later opgeschreven op basis van mondelinge overlevering. De bijbel zoals wij die nu hanteren staat vol feiten en verhalen over veldslagen, rampen en andere zaken die in het leven van mensen voorkomen. Vooral het Oude Testament geeft veel informatie hoe  het Israëlische volk daarmee omgaat, worstelt en steeds weer probeert met vertrouwen op God vooruit te kijken.

De bijbel kent schitterende beeldspraak en poëtische uitspraken, die dringen dieper bij mij binnen dan het relaas over een veldslag of de vernietiging van een tempel. Beeldspraak  wordt gebruikt om iets bijzonders  uit te drukken. Iets wat een relatie heeft met de werkelijkheid, maar niet tastbaar is. Beeldspraak geeft je (religieus) gevoel  ruimte voor verdieping.

Wie kent niet de woorden uit het Oude testament uit Genesis 1:
............ de Geest Gods zweefde over de wateren.....…

 De woorden van Jezus vind ik vooral op de individuele mens/op mijzelf gericht. Hij spreekt ons direct aan op ons handelen en onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. Jezus gebruikt veel beeldspraak en gelijkenissen om tot ons door te dringen, om ons bewust te maken van goed en kwaad, en van onze gedrag in deze wereld. Hij opent met Zijn woorden de poort naar de bron van ons bestaan.

In beeldspraak kan ik ook zeggen, Jezus leert ons inzien, dat :
..........de adem Gods zweeft over de mensen…. 

Johannes begint  zijn evangelie met de prachtige woorden: 
.......In den Beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.…

Ik kan dat ook omschrijven als :
…....In de Eeuwigheid is de Liefde, en de Liefde is bij God en de Liefde is God…

In  Johannes 1 staat schitterend geschreven :
 …...en het Woord is Vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.…

Dat gaat over het leven van Jezus. Dat lijkt ver weg. Dat lijkt voorbij. 
De periode na de kruisiging, zoals opstanding en hemelvaart vind ik verstandelijk moeilijk te begrijpen. Dat moet je geloven. Maar de feiten zijn minder belangrijk dan het gevoel dat ik daarbij heb.

Als ik de afsluiting van het leven van Jezus op deze aarde  denkbeeldig omschrijf als :
.......en het Vlees is weer Geest/is weer Woord geworden en woont in ons…. 

dan vallen mijn gedachten over wat er precies is gebeurd weg. Zij zijn ook niet belangrijk meer.
Want Jezus heeft  met zijn leven en opoffering de weg voor ons geopend naar een nieuwe toekomst.
De Geest en de Woorden  van Jezus blijven na zijn leven heel dichtbij de mensen. Ze zijn actueel en niet vrijblijvend.
Poëtische woorden  en beeldspraak zijn  belangrijk voor de verdieping van ons religieus bewustzijn.
Het religieus bewustzijn is de basis van waaruit concrete acties en daden voortkomen.

 

Maria Goris is met de Stichting Little Bridge  al vele jaren actief om de leefomstandigheden van de allerarmsten in Armenië te verbeteren. De stichting heeft als motto: geen woorden maar daden. 

Over het omgaan met elkaar houdt Jezus  ons de fundamentele woorden voor:
‘Heb je naasten lief als jezelf’  ofwel ‘Behandel je naasten zoals jezelf behandeld wilt worden’
Duidelijke woorden zonder  poëzie, zonder beeldspraak.
Woorden van alledag die geen ruimtelijke uitleg nodig hebben!

Als muziek bij deze bespiegeling een prachtige eeuwenoude christelijke Armeense hymne ‘Soorp, soorp’ (heilig, heilig).
https://www.youtube.com/watch?v=z3Y9yzTxCfw 

Ad Heide

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc.  Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws