Amazing Grace


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van december is ‘Breed gedragen’.

Amazing Grace(Wonderbare Genade)

Een van de bekendste christelijke liederen is Amazing Grace. President Obama zong dit lied op 26 juni 2015 op de herdenkingsdienst voor 9 Afro-Amerikaanse kerkgangers die kort daarvoor werden doodgeschoten in South Carolina. Bij het ingaan van het parlementaire jaar zingen SGP-jongeren Amazing Grace op 16 september 2015 spontaan (flashmob) in de hal van de Tweede kamer. https://www.youtube.com/watch?v=LrJwSBZDHF4 . André Rieu speelde deze hymne op het Vrijthof in Maastricht, ingebed in een vrolijk en ontspannen muzikaal optreden. Haast alle bekende Amerikaanse en Engelse artiesten hadden/hebben dit nummer in hun repertoire; denk aan Johnny Cash, Elvis Presley, Rod Stewart en Katie Melua.
Uiteraard ook veel Nederlandse vertolkingen, ook in diverse Nederlandse vertalingen. Bekend is de versie 'Waarheen, Waarvoor' van Mieke Telkamp, die voorheen veel bij uitvaartplechtigheden werd gebruikt. Best wel verbazingwekkend breed gebruik van een lied dat in 1772 geschreven werd. Er is veel bekend over het ontstaan van Amazing Grace.

John Newton (1725 – 1807) keerde op 23 jarige leeftijd het geloof de rug toe. Het was een ruige zeeman die in de slavenhandel zijn geld verdiende. Tijdens een geweldige storm voor de Ierse kust raakte hij letterlijk in doodsnood en wendde zich in totale angst tot God om hulp. Het liep goed met hem af; hij kwam door deze ervaring tot inkeer en werd in Engeland een gewaardeerde voorganger. In 1772 schreef hij Amazing Grace, mede geïnspireerd op 1 Kronieken 17:16-17 waar David zijn dankgebed tot God verwoord.

John Newton

Het eerste couplet luidt in zijn woorden:
“Amazing Grace (how sweet the sound)/ that saved a wretch like me/ I once was lost, but now I am found/ was blind but now I see.” etc.
Een veel gebruikte Nederlandse versie vertaling is van Elly Zuiderveld-Nieman
“Genade zo oneindig groot/ dat ik die het niet verdien/ het leven vond, want ik was dood/ en blind maar nu kan ik zien.” etc.

Hier in een opname van Nederland Zingt https://www.youtube.com/watch?v=ortVWA4yi-I 
Bijzonder indrukwekkend vind ik de weergave door mensen met een band naar de tijd van de slavernij, te weten het Soweto Gospel Choir https://www.youtube.com/watch?v=ZoJz2SANTyo 
( 11 miljoen hits op YouTube). Een heel contrast met weergave door een koor van vissers uit Urk (Onger – Oens) met een band met de zee: https://www.youtube.com/watch?v=hwXWPIAIE68  .
Tot slot Celtic Woman met doedelzakken op een muziekfestival in Schotland: https://www.youtube.com/watch?v=HsCp5LG_zNE  (met 34 miljoen hits op YouTube).

Amazing Grace heeft een makkelijk melodie en een niet al te moeilijke tekst. Toch vind ik het verrassend hoe dit lied al tijden lang inspirerend blijkt te zijn voor jong en oud, bij uiteenlopende gelegenheden en ook verschillende culturen aanspreekt.

Is het een vorm van openbare belijdenis die van generatie op generatie overgaat, een soort volkslied van hoop en vertrouwen?

Duidelijk is dat Amazing Grace de juiste snaar raakt van diepmenselijke gevoelens: het besef van onze eigen kleinheid en kwetsbaarheid, de behoefte aan steun, hoop, vertroosting en vertrouwen, en het verlangen naar geborgenheid nu en later.

Bovenal staat de onderkenning centraal dat je het als mens uiteindelijk niet alleen kunt.


De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl


Ad Heide

Nieuws