Agenda en activiteiten

  Gespreksgroepen

  Thema's van het leven en geloof. We hebben een aantal gespreksgroepen waar je elkaar mag ontmoeten en het daar met elkaar over kunt hebben. Ook een mooie vorm van gemeentezijn. Deze groepen worden begeleid door de predikant, de kerkelijk werker of ouderling. 

  Een gespreksgroep meer gericht op bijbelse thema's is de ontmoetingsgroep die eens per maand op donderdagmorgen bij elkaar komt. De predikant begeleidt deze groep.

  Je bent van harte welkom om een keer aan te sluiten en wie weet vind je het fijn om structureel te komen. In de agenda kun je zien wanneer welke groep samenkomt. Overigens vind je deze informatie ook in Kerkklanken.

  •  Gespreksgroep dertigers
  •  Moms united group (MUG)
  •  Gespreksgroep geloven thuis
  •  Connect
  • Gespreksgroep Verwolde

  Jeugd & jongeren

  Doe mee!

  Onze gemeente wil een plaats bieden aan alle groepen. Jongeren zijn voor ons belangrijk en hebben dan ook een eigen plaats binnen onze gemeente, maar doen ook veel samen met alle andere groepen bunnen inze gemeente. Er zijn kinderdiensten en gezinsdiensten waarin kinderen een bekangrijke rol hebben en meedoen in de voorbereiding van en in de viering zelf. Daarnaast zijn er veel dingen die voor en met jongeren worden georganiseerd

  KLIEDERKERK

  Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! Bij het woord kliederen denken veel mensen aan knutselen, vingerverven en knoeien met lijm. Een begrijpelijke associatie, maar níet (of in ieder geval niet alleen) wat we bij Kliederkerk bedoelen met kliederen. De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: Kliederkerk begint met het samen ontdekken van een Bijbelverhaal door creatieve activiteiten, spellen en leuke werkvormen. In de korte viering daarna komt altijd het verhaal wat je samen creatief hebt onderzocht terug en krijgen elementen als gebed en lied een plek. Ten slotte samen iets eten en drinken, een natuurlijk moment om elkaar beter te leren kennen, om elkaar te ontmoeten en de kinderen kunnen nog lekker verder spelen als ze dat willen. In Laren is er nu drie keer een kliederkerk geweest. Dat waren mooie middagen met leuke activiteiten, fijne ontmoetingen en lekker eten. Helaas is de laatste keer alweer lang geleden, maar als het kan hopen we in het najaar van 2021 weer zo’n leuke middag te organiseren. Kom je dan ook?

  KINDERKERK

  Ongeveer twee keer per maand op zondagmorgen is er kinderkerk. Terwijl de volwassenen in de kerk de eredienst vieren zijn de kinderen in hun eigen ruimte bezig met het geloof. Tijdens de kinderkerk werken we elke keer aan een bepaald thema. Aan de hand van een bijbel- of spiegelverhaal gaan we samen in gesprek en vervolgens wordt het thema uitgediept (op hun niveau) door middel van bijvoorbeeld spelletjes, liedjes of knutselwerken. Afhankelijk van het thema doen we de verwerking soms apart voor de oudere en jongere kinderen. Rondom bijzondere dagen zoals advent, 40 dagentijd, doopdienst, avondmaal, wordt ingegaan op het thema van dat moment. Vaak beginnen we dan in de kerk waar het thema wordt ingeleid. Met gezinsdiensten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren is er geen kinderkerk maar kunnen de kinderen samen met hun ouders naar de kerk gaan. Tijdens de overweging is er dan een leuk puzzel/kleurboekje voor de kinderen. Op die manier kunnen de kinderen wennen aan het naar de kerk gaan. De leiding van de kinderkerk bestaat momenteel uit zes enthousiaste jonge dames. Zij proberen elke kinderkerkochtend gezellig en leerzaam te maken. Wil je ook een keertje komen kijken? Je bent altijd welkom om 10.00 uur in het Kulturhus! Het kinderkerkseizoen loopt gelijk met het basisschoolseizoen. Onderaan vind je de knop naar het rooster. Wil je meer informatie: loop gerust een keer binnen of neem contact met ons op! Groetjes van de kinderkerkleidsters: Eva, Rimke, Thirsa, Ingrid en Nadie

  EAT & MEET

  Voor iedereen van 12 t/m 16 jaar is er Eat&Meet; samen eten, lachen, kletsen, een spel of activiteit doen. Het is een gezellige chaos! We beginnen met samen eten, elkaar ontmoeten en daarna is er tijd voor een spel of activiteit. We hopen snel weer samen iets te kunnen doen, maar door Corona zijn we helaas al een heel lange tijd niet samen geweest.

  JEUGDCLUB REUNIE

  De jeugdclub reunie is voor jongeren vanaf 17 jaar en is een vervolg op de jeugdclubavonden. Op dit moment zijn er twee groepen met jongeren in de leeftijd tot ongeveer 23 jaar. Voor elke groep wordt er zo'n 3 a 4 keer per jaar een avond georganiseerd. Tijdens die avonden wordt er vaak gezamelijk gegeten, gekletst en wordt een activiteit georganiseerd. Deze worden vaak bedacht door de groep en door de leiding uitgevoerd. Momenteel worden de avonden ingepland en in grote lijnen georganiseerd door Marlou Boers em Manouk Lukassen. Zij zorgen samen met de jongeren elke keer weer voor een gezellige avond. Lijkt het je ook leuk om eens aan te sluiten bij één van deze avonden? Neem dan contact op met Manouk Lukassen en voel je welkom!

  JONGERENREIS

  Vanuit de kerk zijn er onder andere in 2016 en 2019 reizen geweest naar Armenië en Gambia.

  • Laorne For Armenia (LAFA) (2016)
  • LouKa (2019)
  • Er is dit jaar weer een nieuwe groep gestart, zij gaan in 2023 op reis: aansluiten kan nog!

  WORKSHOPS

  Voor ouders die hun kind hebben laten dopen worden verschillende workshops georganiseerd. De onderwerpen kunnen jonge ouders helpen bij de christelijke opvoeding van hun kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als ‘de viertafel’ en ‘overlijden van een dierbare’. Onder leiding van een jeugdouderling zullen deze onderwerpen uitgediept worden. Alle ouders die hieraan behoefte hebben kunnen deelnemen. U kunt in Kerkklanken lezen waar en wanneer deze workshops gehouden worden. Neem contact op voor meer informatie. Daarnaast is er een bijbel workshop voor ouders van wie het oudste, gedoopte kind binnen het gezin 4 jaar is geworden. Deze workshop wordt één keer in de vier jaar georganiseerd. De kerk biedt deze ouders een kinderbijbel aan. Er zal een avond georganiseerd worden waarvoor de betreffende ouders worden uitgenodigd. De verschillende kinderbijbels kan men daar inzien om zo een goede keuze te kunnen maken.

  Muziek & Zang

  We hebben een aantal enthousiaste mensen die graag zingen of muziekinstrumenten bespelen. Met regelmaat kun je ze horen en zien in de eredienst.

  Combo

  Een aantal enthousiaste gemeenteleden bespelen een muziekintrument en een aantal keren per jaar laten zij van zich horen. Muziek en zang, mooi voor zowel de uitvoerenden als de luisteraars. 

  Voorzangers

  Ongeveer eenmaal per maand is er tijdens de eredienst een voorzanggroep. Zoals de naam zegt: zij zingen een aantal coupletten van, veelal onbekende liederen voor. Daarna zingen we als gemeente een aantal coupletten van deze liederen.

  Deo Gratias

  Deo Gratias is een gemengd koor, dat onder de Protestantse gemeente Laren valt. Het koor is in 1983 opgericht, als jongerenkoor van de kerk, maar is tegenwoordig een koor voor elke leeftijd. Het repertoire bestaat voornamelijk uit (lichte) geestelijke muziek. Er wordt zowel in het Nederlands gezongen als ook in het Duits en Engels, en het koor heeft ook een dialect-repertoire voor kerkdiensten.

  Muziekvideo's van Deo Gratias zijn: Come O JezusEr ist der ErloserAl wat ik benSteal AwayThere is A RedeemerHallelujahYou Raise Me Up

  De volgende video's zijn in 2022 gemaakt Steel AwayLove Shine a LightLook at the WorldIk zal er zijnAs the DeerDona Nobis Pacem

  Optredens

  Viermaal per jaar wordt medewerking verleend aan een kerkdienst in Laren; daarnaast verzorgt Deo Gratias enkele malen per jaar elders een gastoptreden en wordt samen met de andere Larense koren en muziekvereniging bij toerbeurt het jaarlijkse kerstconcert verzorgd.

  Repetities

  Wekelijks wordt er op maandagavond in de kerk van 19.45 uur - 21.45 uur gerepeteerd, waarbij ook zang- en ademhalingsoefeningen worden gedaan.

  Meezingen?

  Deo Gratias is een koor dat muzikaliteit paart aan gezelligheid. De pauze met koffie/thee mag dan ook niet ontbreken.
  Houd je van zingen, kom dan gerust eens op een maandagavond luisteren en meezingen in de kerkzaal.
  Van harte welkom!

  Contact

  Nel Oolman-van Gerrevink
  tel. 0573-431794
  deo.gratias@kerklaren.nl

  Ontmoeting & inspiratie

  Elkaar ontmoeten en inspireren

  De commissieleden van Ontmoeting & Inspiratie zijn heel actief in het aanbieden van activiteiten voor een ieder.   

  Thema avonden

  Een spreker, een film, een gespreksavond. Heel divers en aantrekkelijk. 

  Op locatie

   In een rustige omgeving kunnen we ontspannen met elkaar praten en door elkaar geïnspireerd worden.

  Wat doen we nog meer

   

  (SAMS) Kledingactie

  In het voorjaar en het najaar kun je kleding inleveren voor het goede doel. Op een drietal adressen kun je kleding inleveren. De opbrengst van van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar ontwikkelingsprojecten van Cordaid.
  Op basis van Sam-Sam steunt Sam’s Kledingactie ook andere goede doelen, zowel op internationaal niveau als op lokaal niveau.

  Rommelmarkt

  De jaarlijkse rommelmarkt tijdens de Larense kermis. Met vele enthousiaste vrijwilligers wordt dit ieder jaar georganiseerd. 

  IKA Vakantiereis

  Op vakantie met je partner waarbij jij verzorgd wordt en je partner ontzorgt. Dat is wat de IKA vakantiereis is.