Nieuws


Liturgie aankomende zondag

Hieronder vindt u de liturgie voor de aankomende zondag.

Lees meer »

Kerkklanken Mei 2018

U kunt hier het Mei nummer 2018 van Kerkklanken vinden

Lees meer »

Bespiegeling Juni

Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van juni is Daden.

Lees meer »

Openluchtdienst zondag 3 juni, 10.00 uur Naast Kerk en Kulturhus Laren

Op de eerste zondag in juni is er weer een openluchtdienst en dit keer een heel speciale! We vieren dit jaar dat het Kruispunt 50 jaar bestaat en het Kulturhus 10 jaar. Daarom is de openluchtdienst op de Verwoldseweg naast het Kulturhus. Het thema van de dienst is 'Vieren en verbinden'. We mogen het jubileum vieren en het Kulturhus wil mensen met elkaar verbinden. En juist in een kerkdienst mogen we ook vieren dat God zich wil verbinden aan ons door zijn Liefde en dat we daardoor ook met elkaar zijn verbonden.

Lees meer »

Zondag 13 mei: In Christ Alone en avondmaal

A.s. zondag is er avondmaal en Christ Alone komt zingen!

Lees meer »

Kerkklanken April 2018

U kunt hier het April nummer 2018 van Kerkklanken vinden

Lees meer »

Collectemunten

De kerkenraad heeft besloten om ook in Laren te starten met collectemunten. Deze munten, die verkrijgbaar zijn in waardes van €0,50 €1,00 en €2,00, kunnen gebruikt worden voor alle collectes en voor de bijdrage in de koffiepot.

Lees meer »

Uitloting obligaties

In 2006 is er een obligatielening uitgeschreven voor de financiering van de herinrichting van onze kerk. Deze lening bestaat uit 209 obligaties van 50 euro en 134 obligaties van 100 euro, die een looptijd hebben van ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar.

Lees meer »

Kerkklanken Maart 2018

U kunt hier het Maart nummer 2018 van Kerkklanken vinden.

Lees meer »

Uitnodiging gezinsdienst op 1e Paasdag!

Op zondag 1 april om 10 uur vieren we Pasen in de kerk in Laren als gezinsdienst.

Lees meer »

Kerkklanken Februari 2018

U kunt hier het Februari nummer 2018 van Kerkklanken vinden.

Lees meer »

7 april: Kledinginzamelingsactie

Op zaterdag 7 april a.s. vindt de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats.

Lees meer »

Donderdag 8 maart 2018 Thema avond Voltooid leven 20.00 uur Kulturhus

De avond zal worden ingeleid door Jessica Deurman, diaken in onze gemeente en werkzaam als huisarts en door Ds Jaap Jonk.

Lees meer »

Vesperdienst op zondag 18 februari 2018 om 19.00 uur Kerk Laren

Op 18 februari wordt daarom weer een avonddienst gehouden volgens eeuwenoude traditie met veel liederen, gebeden, korte meditatie en stilte.

Lees meer »

Gaarne suggesties!

De avond van 18 april gaat niet door als Lentemuziekavond (zoals vermeld in het Programma 2017-18) maar wordt ingevuld met het thema: Woorden en muziek die ons raken.

Lees meer »

Kerkklanken Januari 2018

U kunt hier het Januari nummer 2018 van Kerkklanken vinden.

Lees meer »

Kerkelijke afdracht; wat is dat?

Een vraag die in veel gemeenten leeft is hoe het nu precies zit met de kerkelijke afdracht; zo ook in onze gemeente. Vanuit het college van kerkrentmeesters willen we hier graag een toelichting op geven.

Lees meer »

Rooster jeugdclub

Op vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur is er jeugdclub in het Kulturhus. Dit is in 2016-17 op de volgende data.

Lees meer »

Rooster jeugdkerk

Het rooster van jeugdkerk is hier te vinden. Jeugdkerk is er ook voor jou!!!!

Lees meer »

Rooster kinderkerk

Het rooster van de kinderkerk is hieronder te vinden.

Lees meer »

Kerkklanken december 2017

U kunt hier het December nummer 2017 van Kerkklanken vinden.

Lees meer »

11 januari: Dertigers

Een leuke gezellige avond boordevol vragen, antwoorden,opinies en discussies over allerlei onderwerpen. Een zoektocht tussen 30ers die elkaar ontmoeten in een gesprek.

Lees meer »

Activiteiten 2017 - 2018

Programma overzicht

Lees meer »

Aanmelden nieuwsbrief

Communicatie kan via vele wegen tegenwoordig en als kerk willen we u ook graag per email op de hoogte houden van activiteiten, kerkdiensten en andere mededelingen en daarom gaan we starten met Kerk Laren e-nieuws. Deze nieuwsbrief ontvangt u een keer per week op het door u opgegeven mailadres.

Lees meer »

Rooster optredens

Overzicht van de optredens Deo Gratias

Lees meer »

Archief

Archives

Contact